CRNR KARİYER

Generic placeholder image

CRNR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DA KARİYER

CRNR Uluslararası Taşımacılık ’de Kariyer

CRNR Uluslararası Taşımacılık İnsan Kaynakları Departmanı’nın hedefi işe alım sürecinde CRNR Uluslararası Taşımacılık’ün kurum kültürüne, değerlerine ve ilgili pozisyona uyum sağlayacak, şirketin geleceğine katkıda bulunacak yaratıcı ve sıradışı düşünebilen en iyi yetenekleri işe yerleştirmektir.

video player

İşe Alım Süreci

Başvuruda bulunan uygun adaylarla yetkinlik bazlı görüşme yapılmakta; pozisyona bağlı olarak kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve genel yetenek testi uygulanmaktadır. Bu değerlendirmelere göre uygun görülen adayların ilgili bölüm yöneticisi ile ikinci görüşme yapmaları sağlanmaktadır. CRNR Uluslararası Taşımacılık’e yapılan tüm başvurular şirketin veri tabanına kayıt edilir.

CRNR Uluslararası Taşımacılık Ailesi’ne Katılın

CRNR Uluslararası Taşımacılık ailesine katılmak için yapılacak tüm başvurular, başvuru bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

CRNR Uluslararası Taşımacılık'de Kariyer

Değerlendirme Süreci

Yapılan değerlendirme ve görüşmelerin sonucunda olumlu bulunan adaya, İşe Alım Ekibi tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Performans ve Kariyer Yönetimi

CRNR Uluslararası Taşımacılık’te hem kurumun hem de çalışanların performansının sürekli olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. “Yetenek Gelişimi” ve “Liderlik Gelişimi” programları ile CRNR Uluslararası Taşımacılık çalışanları kariyer yollarını değiştirebilir, CRNR Uluslararası Taşımacılık’ün bulunduğu tüm ülkelerde çalışabilirler.. Bunun için açılan pozisyonlar öncellikle iç ilan yolu ile yayınlanır.

Performans Yönetimi

Performans yönetim süreci 3 adımdan oluşur;

Hedef Belirleme; Sene başında kurumun o seneki hedeflerinin belirlenmesi ile her iş biriminde yukarıdan aşağıya mutabakat süreci kullanılarak her çalışan kurum hedefi ile paralel olarak kendi hedeflerini belirler. Ara Değerlendirme; Sene başı belirlenen hedeflere uygun olarak sene ortasında gerçekleşenler ışığında performans süreci takip edilir ve gerekli önlem veya plan değişiklikleri yapılır. Yıl Sonu Değerlendirme; Sene sonunda belirlenen hedeflerin ve yetkinliklerin değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması ile süreç tamamlanır.

Performans Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Performans değerlendirme sisteminden çıkan neticeler ile eğitim ihtiyaçları, eğitim sonuçları ve pozisyonu karşılama yüzdesi göz önünde bulundurularak kişinin kariyer yolu çizilmektedir. Tüm bu kriterlerden yüksek sonuçlar elde eden çalışanlar ise yetenek gelişimi programı çerçevesinde CRNR Uluslararası Taşımacılık’ün gelecekteki yöneticileri olmak için yetiştirilerek ilerlemektedirler.

Eğitim ve Geliştirme

CRNR Uluslararası Taşımacılık, çalışanlarının sürekli öğrenebilecekleri, deneyebilecekleri ve gelişebilecekleri bir eğitim ve geliştirme sürecinin olmasının kurumun gelişimi ve ilerlemesinin önemli bir parçası olduğuna inanır. Eğitim faaliyetlerinde kurumun iş alanı ve öncellikleri ile çalışanın ihtiyaçlarının ortak paydada buluşması sağlanarak gerekli yol haritası planlanır. Tüm çalışanlara gelişimleri için eşit olanak ve fırsatlar sağlanır.

Top